Visoka kakovost ter kemične in fizikalne značilnosti proizvodov družbe temeljijo na tehnološko učinkovitih proizvodnih postopkih, ki so plod lastnega znanja. Pri tem so izpolnjene zahteve standardov učinkovite rabe energije in varovanja okolja.

Zeoliti so sintetični porozni aluminosilikatni materiali in so zaradi enakomerno urejenega sistema por znani tudi kot molekularna sita. V tem programu je v družbi Silkem najpomembnejši zeolit 4A.

Kalcinirane glinice SALOX® so aluminijevi oksidi, ki se med seboj razlikujejo po kemijski sestavi, deležu α-Al2O3, velikost primarnih kristalov, specifični površini, porazdelitvi velikosti delcev in drugih fizikalnih lastnostih.

Tabularne glinice ALFA TAB® so aluminijevi oksidi, pridobljeni s sintranjem kalcinirane glinice. S postopkom sintranja se pridobijo enotna kristalna struktura, nizka poroznost in velika gostota proizvoda.

Aktivirani zeoliti so molekularna sita, ki jih Silkem proizvaja in trži pod blagovno znamko ASORBIO®. Zajemajo več vrst aktiviranega zeolitnega prahu ASORBIO®ZAP in aktiviranega zeolitne ga granulata ASORBIO® ZAG.

Proizvodni program granulatov sestavljajo zeolitni kompoundi in premiksi, ki se uporabljajo pri proizvodnji detergentov, ter sušeni silikati DRYSIL® različnih molarnih razmerij, nasipnih tež in form (prah, granulat).

Sintrani špineli SP67, SP78 in SP90 so kompoziti aluminijevega in magnezijevega oksida, ki magnezitnim in gliničnim ognjevzdržnim proizvodom povečajo njihovo odpornost proti termičnim šokom in korozijsko odpornost.

Natrijeva vodna stekla v tekoči obliki so silikatni materiali raztopljeni v alkalnih natrijevih lužinah. Imajo lastnosti stekla, hkrati pa so zaradi močne alkalnosti topni v vodi, s katero se mešajo v vseh razmerjih.

Bemiti SIBOM® so popolnoma kristalinični aluminijevi oksid hidroksidi z nizkimi vrednostmi nečistoč. Zaradi majhnosti delcev in edinstvene strukture oksid hidroksida so bemiti uporabni v raznih industrijskih panogah.

Nazaj na vrh