• Katalizatorji
  • Applications

Katalizatorji

Domov    Uporabne možnosti
Rezultat intenzivnega lastnega razvojnega dela na področjih izboljšanja obstoječih in razvoja novih proizvodov so nove uporabne možnosti, kot je na primer industrija katalizatorjev. Za to uporabo je družba Silkem razvila posebne tipe bemitov SIBOM® in granuliranih aktiviranih zeolitov ASORBIO® ZAG.

Bemiti SIBOM so nosilci katalizatorjev pri FCC (fluid catalyst cracking). Mikrokristilinični bemit poveča odpornost, zmanjša obrabo katalizatorjev in je primeren kovinski nevtralizator (nevtralizacija nikljevih nečistoč). Priprava katalizatorja poteka s peptizacijo zmesi zeolitov, bemitov in redkih vrst zemlje. Bemit je lahko pospeševalec ali nosilec kemijskih procesov.

Granulirani aktivirani zeoliti ASORBIO® ZAG (npr. ZAG-MFI) se v kemični industriji uporabljajo kot katalizatorji pri raznih organskih in anorganskih reakcijah ali nosilci aktivnih sestavin, ki sodelujejo v katalitičnih reakcijah. Najpomembnejša uporaba je pri rafinaciji nafte, saj se s temi katalizatorji dobi večje izkoristke in kakovostnejše proizvode.

Proizvodna skupinaUporabna možnostUčinek
BemitiNosilec katalizatorjevPovečana obstojnost in manjša obraba katalizatorjev - Pospeševalec reakcije - Usmerjevalec reakcije
ASORBIO® ZAGFCC - Selektivna izomerizacija - Alkilacija ogljikovodikov - Kataliza oksidacijskih reakcijPospeševalec reakcije - Usmerjevalec reakcije - Nosilec drugih aktivnih sestavin
44
katalizatorji
Nazaj na vrh