• Bemiti
  • Products

Bemiti

Domov    Proizvodi
Bemiti SIBOM® nastajajo s hidrotermalnim staranjem aluminijevega hidroksida. SIBOM® je popolnoma kristaliničen (99 %) bemit z nizkimi vrednostmi nečistoč. Zaradi majhnosti delcev in edinstvene strukture oksid hidroksida je uporaben v raznih industrijskih panogah.
Rezultat proizvodnje bemitov s hidrotermalnim postopkom je kristaliničen aluminijev oksid hidroksid, ki se uporablja kot katalizator v naftni industriji. Aluminijevi oksidi pridobivajo čedalje večji pomen kot okolju prijazen negorljiv material brez halogenov pri uporabi polimerjev, ki se obdelujejo pri višji temperaturi. Bemiti so stabilni pri visoki temperaturi in so optimalni za uporabo v električnih toplotnoizolacijskih elementih.
  • Bemiti SIBOM® se uporabljajo kot dodatek premazom za kontaktne površine pri različnih livarskih pečeh ter napravah za pretok taline in ulivanje.

  • Bemiti SIBOM® pri proizvodih napredne keramike pripomorejo k zmanjšanju skrčkov, povečanju gostote in belini zahtevnih proizvodov te industrije.

  • Bemiti SIBOM® so nosilci katalizatorjev pri postopku FCC (fluid catalyst cracking). Mikrokristilinični bemiti povečajo odpornost in zmanjšajo obrabo katalizatorjev ter so primerni kovinski nevtralizator.

  • Barve in premazi

    Bemiti SIBOM® se zaradi svojih specifičnih lastnosti dodajajo barvam za povečevanje njihove temperaturne obstojnosti in zmanjševanje količine nanosa snovi.
Vrsta produkta SIBOM®P84P84-VLSMP84-1MP84-2MP84-2-VLSMP84-1-VLSMS65
AlO(OH): Boehmite % > 99 > 99 > 99 > 99   > 99 > 99 > 99
Al2O3 % 79 - 85 79 - 85 79 - 85 79 - 85  79 - 85 79 - 85 79 - 85
Na2O SKUPNO % 0,10 - 0,16  0,01 - 0,05  0,10 - 0,20 0,10 - 0,20  0,00 - 0,05 0,00 - 0,05 0,10 - 0,25
Fe2O3 % 0,02 - 0,08  0,02 - 0,1  0,02 - 0,1 0,02 - 0,1  0,02 - 0,1 0,02 - 0,05 0,02 - 0,10
Dodatek % -     -     0,50 - 0,80
SiO2 % -     -     0,05 - 0,07
Nasipna teža (20°C) g/l 700 - 1100  700 - 1100  200 - 400 450 - 650  450 - 650 400 - 600 1500 - 1700
Vsebnost trdnih snovi (3h/105 °C) % -           60 - 63
Žaroizguba (Ž.I.) (1h/800°C) % 16 - 19  16 - 19  16 - 19 16 - 19  16 - 19 16 - 19 16 - 19
Srednja velikost delcev - d50  µm 10 - 15 10 - 15  0,9 - 1,1 1 - 3  1 - 3 0,7 - 1,0 0,9 - 1,1
Specifična površina (BET) m2/g 2 - 8  2 - 8 5 - 15 5 - 15  5 - 15 10 - 20 5 - 15
Značilne lastnosti   beli brah  beli prah  beli prah beli prah  beli prah beli prah bela suspenzija
bemiti
36
Nazaj na vrh