• Zeoliti
 • Products

Zeoliti

Domov    Proizvodi
Družba Silkem že več kot 25 let aktivno razvija in proizvaja zeolitne proizvode, z njimi sta tudi neposredno povezana nastanek in razvoj družbe. Proizvodnja zeolitov se zaradi intenzivnih razvojnih aktivnosti stalno dopolnjuje z novimi tipi proizvodov, kar omogoča širitev uporabnih možnosti.
Zeoliti so sintetični porozni aluminosilikatni materiali in so zaradi enakomerno urejenega sistema por znani tudi kot molekularna sita. V tem programu je v družbi Silkem najpomembnejši zeolit 4A, ki je s svojimi posebnimi lastnostmi povzročil ekološko revolucijo, saj je uspešno nadomestil okolju škodljive snovi v detergentih. Z zagonom dodatne proizvodne kapacitete se bodo povečale možnosti za proizvodnjo ostalih tipov sintetičnih zeolitov, kot so 13X (FAU), Y (FAU), ZSM-5 (MFI), P (GIS).
 • Zeoliti v pralnih praških omogočajo zamenjavo natrijevih kationov s kalcijevimi in magnezijevimi kationi iz vode in jo s tem zmehčajo, kar zagotavlja optimalno delovanje preostalih komponent.

 • Pomembno področje uporabe zeolita 4A je proizvodnja toplotnih stabilizatorjev za proizvodnjo PVC-materialov, pri čemer zeoliti delujejo kot nevtralizatorji in adsorbenti HCl kisline.

 • Proizvodnja zavornih ploščic

  Zeoliti se uporabljajo v proizvodnji zavornih ploščic kot sredstvo za uravnavanje trenja. Zeolit deluje kot adsorbent vlage iz površine zavorne ploščice, kar posledično zmanjšujejo hrup nastal pri trenju zavorne ploščice in zavornega koluta.
 • Čiščenje voda

  Kot ionski izmenjevalci se zeoliti uporabljajo za odstranjevanje organskih spojin, težkih kovin in radioaktivnih snovi iz vode ali onesnažene prsti.
 • Gradbeništvo

  Gradbeništvo je še eno izmed pomembnih področij uporabe zeolitov. Uporabljajo se predvsem pri proizvodnji različnih vrst betona in tudi asfalta, kjer znižujejo potrebno proizvodno temperaturo.
 • Kmetijstvo

  Zeoliti se v kmetijstvu uporabljajo pri proizvodnji gnojil kot sredstvo za izboljšanje sipkosti ter za počasno in enakomerno sproščanje učinkovin v zemljo. Preprečujejo izpiranje hranil iz prsti.
 • Adsorbenti in molekularna sita

  Praškasti zeoliti se uporabljajo pri pripravi adsorbentov v obliki granul ali pelet, pri proizvodnji z zeolitom oplaščene embalaže za farmacevtske in prehranske proizvode ter za proizvodnjo polimernih adsorbentov.
 • Druga področja uporabe

  Zeoliti se uporabljajo: • kot polnila pri proizvodnji barv, premazov in papirja, • za odstranjevanje neprijetnih vonjav v gospodinjstvu (npr. dodatek k peskom za stranišča malih živali), • kot katalizatorji pri kislinsko kataliziranih reakcijah (cracking , izomirerizacija, alkilacija).
Tip proizvodaZP-4AZP-4A-TSRZP-4A-LDZP-4A-HDZP-4AM 
Na2O % 17 - 19
Al2O3 % 28 - 30  
SiO2 % 31 - 34  
H2O % 18 - 22      
Na2SO4 % 0 1,5 - 2,5  
Vsebnostih trdnih snovi (1h/800˚C)  % 78 – 82  79 - 85  
Belina (R 460)  % min. 94
Nasipna teža g/l 280 – 380  - - 450 - 550  
Stresalna nasipna teža g/l - - max. 500 min. 630 -  
pH (5% suspenzija)    11 – 12  10 – 12   
Kalcijeva ionska izmenjevalna kapaciteta mg CaO / g brezvodne snovi min. 160  
Statična vodna adsorpcija * % - - - min. 25 -  
Vodna adsorpcijska kapaciteta (WAC1)** % - - min. 24 - -  
Tenzidna absorpcija g/100g - - - - 45 - 55  
Velikostna porazdelitev delcev    
> 10 microns % max. 10 -  
< 1 micron % max. 10 -  
Srednja velikost delcev d50 µm 3 – 5  -  
Ostanek na situ (45 µm) % 0,2 0,0 0,2 -  
Značilne lastnosti   Fini beli prah brez vidnih nečistoč

*(25˚C, RH=55%, 24h)-klimatska komora
**(23˚C +/-2˚C, RH=55%, 24h)-eksikator

zeoliti
29
Nazaj na vrh