• O nas

O nas

Domov    O nas    Predstavitev družbe
Na osnovi dolgoletnih izkušenj in nenehnega razvoja je Silkem danes širše prepoznavni proizvajalec specialnih materialov na področju zeolitov, specialnih glinic, silikatov in bemitov.

Silkem trži proizvode na več kot 40 nacionalnih trgih. Fleksibilnost in dinamična sposobnost prilagajanja pri zadovoljevanju in kakovostnih in logističnih potreb kupcev sta strateški prednosti podjetja in pomembna dela strategije razvoja družbe Silkem. Tesno sodelovanje s kupci in lasten razvoj novih proizvodov zagotavljata nenehno širitev in specializacijo proizvodnega programa.

Zgodovina podjetja

Družba Silkem je bila na podlagi 40-letnih izkušenj proizvodnje metalurške glinice v Kidričevem ustanovljena leta 1992. Po opustitvi proizvodnje v rdečem delu nekdanje tovarne glinice sta bila z uspešnimi prilagoditvami in inovativnostjo zagnana oba osnovna proizvodna programa: sintetični zeoliti s silikati in specialne glinice.

Zahteve po varovanju okolja so omogočile hitro uveljavitev sintetičnih zeolitov v proizvodnji pralnih sredstev. Zaradi prilagoditve novim postopkom njihove proizvodnje (suho mešanje) je družba Silkem sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja začela proizvodnjo sintetičnih zeolitov in silikatov tudi v granulirani obliki in z dodatkom drugih komponent pralnih sredstev. V nadaljevanju je družba razvila proizvodnjo super čistega sintetičnega zeolita, kar je prineslo nove prodajne možnosti na področju proizvodnje plastičnih materialov. Z razvojem postopka granuliranja in kalciniranja zeolitnih prahov, ki se je končal leta 2011, se je položaj družbe na tem trgu še okrepil, odprle so se tudi nove možnosti na drugih uporabnih področjih. Leta 2017 je bil proizvodni program granulatov razširjen na sušene silikate z visoko nasipno težo.

Razvoj specialnih glinic v družbi Silkem je bil usmerjen na področje uporabe v ognjevzdržnih materialih. V kratkem času je družba postala pomemben dobavitelj visoko kalciniranih in fino mletih glinic. Zaradi potreb kupcev iz te panoge je leta 2003 začela delovati prva linija za proizvodnjo tabularne glinice, že v nekaj letih pa so bile zmogljivosti na tem proizvodnem programu podvojene. Prodajni program za industrijo ognjevzdržnih proizvodov je bil leta 2007 razširjen s sintranimi špineli. Z uporabo posebnih postopkov pri pripravi surovin in dodatni obdelavi končnih proizvodov je bil proizvodni program razširjen na kalcinirane in tabularne glinice posebnih lastnosti, kar omogoča njihovo uporabo tudi na drugih uporabnih področjih. Spremembe v skupini MAL, katere član je Silkem postal leta 2001, so po letu 2012 prinesle novo lastniško strukturo, ki temelji na management buy-out. Lastniški delež v družbi Silkem Hungary je skupini Silkem omogočil širitev palete proizvodov iz programa specialnih glinic.

Leta 2015 so proizvodne zmogljivosti in lasten razvoj omogočili zagon proizvodnega programa bemitov.

Politika kakovosti

Kakovost proizvodov in storitev družbe Silkem narekujejo panožni standardi ter zavezanost družbe k nenehnemu razvoju in izboljšavam na tem področju. Upoštevanje standardov in zavezanost družbe sta tudi gonilni sili napredka in stalnega izboljševanja kakovosti na vseh področjih delovanja. Temeljni cilj družbe je izpopolnjevanje zadovoljevanja potreb in želja kupcev.

Družba se trudi, da s skrbnim izbiranjem nabavljenih surovin in dobaviteljev, ki sledijo standardom kakovosti in varovanja okolja, nenehno izboljšuje svojo kakovost. S stalnimi izboljšavami redno vzdržuje in izvaja sistem kakovosti po standardu ISO 9001, (kar potrjuje certifikat) in ob tem tudi dopolnjuje svoje procese.

Za doseganje in vzdrževanje kakovost v najširšem smislu si prizadevajo vsi zaposleni v podjetju. Tako je skrb za kakovost v družbi Silkem prerasla okvire panožnih standardov, predpisov in navodil, saj je postala del vsakdanjih procesov v družbi.

Odgovornost do okolja

Varovanje okolja je pomemben del partnerskega odnosa podjetja z družbenim okoljem. Vplivi družbe na okolje so strogo nadzorovani in regulirani z obširno zakonodajo in postopki pridobivanja ustreznih dovoljenj. Družba spoštuje zahteve iz nacionalne in mednarodne okoljske zakonodaje in je kot zavezanec pridobila okoljevarstveno dovoljenje.

Družba sledi najboljšim razpoložljivim tehnikam, ki so opisane v dokumentih BREF ter zagotavljajo zmanjšanje emisij in izboljšanje rabe energije. Kot zavezanec okoljevarstvenega dovoljenja družba spremlja vplive na okolje z obratovalnimi monitoringi emisij, ob tem dodatno skrbi za optimalno in učinkovito rabo energije po standardu 50001 (kar potrjuje certifikat) ter industrijske vode. Energetska in okoljska politika podjetja je dostopna na tej povezavi.

Temeljni podatki družbe

SILKEM, d. o. o.
Tovarniška cesta 10
SI - 2325 Kidričevo
SLOVENIJA

Telefonska številka:
+386 (0)2 79 91 200
 Številka telefaksa:
+386 (0)2 79 91 230

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Matična številka: 5584060000
Davčna številka: 21270481
ID za DDV: SI21270481

Družba SILKEM proizvodnja zeolitov, d. o. o., je registrirana pri Okrožnem sodišču na Ptuju.
Osnovni kapital družbe: 2,999.968,00 EUR
Šifra dejavnosti: 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov


Bančni računi:

IBAN SI56042020000231476, SWIFT KBMASI2X (Nova Kreditna banka Maribor)
IBAN SI56290000003153909, SWIFT BACXSI22 (UniCredit Banka Slovenija)
IBAN SI56300000002164882, SWIFT SABRSI2X (Sberbank banka d.d.)
IBAN SI56330000003723239, SWIFT HAABSI22 (Addiko Bank d.d.)
predlog-slike-about-us2
Nazaj na vrh